MORAŠ PRVO PUZATI DA BI ZNAO HODATI

Koliko smo oprezni kada je u pitanju naša vjera, naime koliko pazimo da nas svijet ne „pregazi“ i ne prevari svojim ponudama. Knjiga Mudrosti spominje, u tom kontekstu, zamku i zasjedu u koju „bezbožnici“ žele uvući pravednika. Taj pravednik, iako se ovdje misli na Božjeg Sina Isusa, jest svaki kršćanin koji nastoji živjeti u skladu s Isusovim primjerom i Božjim zapovijedima i pod cijenu izrugivanja. Govoreći o zamkama ponajprije mislimo o raznim ovozemaljskim, naizgled, primamljivim ponudama u kojima često ne vidimo nikakvo zlo jer su te, tzv. ponude, nešto suvremeno i poželjno, tj. ne željeti i činiti kako to želi i čini velika većina ljudi, znači biti nazadan. Kada vjernik popusti pred presingom većine, ne prepoznajući u tom ponuđenom „zabranjenom voću“ ništa zloga, zapravo upada u zamku. Uočimo sljedeće: bit zamke je u tome da se ona NE VIDI. Zamka i jest u tome što, misleći da smo slobodni, možemo činiti što nas god volja gubeći, stoga, na sposobnosti OPREZA. Osim što trebamo biti oprezni da ne stradamo fizički  ili psihički, materijalno itd., duhovni oprez podrazumijeva da ne podlegnemo napasti logike (samo) ovoga svijeta koji se vodi pravilom: Svijet voli pobjednike, tj. nerijetko ohološću. I tada tî, tzv. pobjednici (medijski i ini), određuju pravila bez konzultiranja s Božjim pravilima jer sebe doživljavaju bogovima te ne trebaju imati još nekog boga pored sebe. Baš kad su apostoli raspravljali tko je najveći, Isus ih „nježno“ spušta na zemlju. Htjeti biti prvi podrazumijeva da se za prvo mjesto mora izboriti. Božja su pravila vrlo jednostavna jer priroda je odredila da „moraš prvo puzati da bi znao hodati“. Dakle, na mjestima gdje jeste, umjesto spletki, u koje se vjernika često želi namamiti, (poslanica sv. Jakova) nastojmo biti poslužitelji dobara Božjih, mirotvorci, i razoružajmo svakoga tko nas želi isprovocirati bilo izrugivanjem, bilo raznim primamljivostima koje, iako se čine bezazlenima zapravo su celofanski zamaskirano zlo. Božji vam blagoslov i … oprez. Stavimo Boga na prvo mjesto i sve ostalo uvijek dolazi na pr(a)vo mjesto.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam