MOLITVA ZA OBRAĆENJE NEVJERNIKA

Vječni Bože, stvoritelju svih stvari, spomeni se duša nevjernika, koje si stvorio na Svoju sliku i priliku. Pogledaj Gospodine kako se njima napunja pakao Tebi na porugu. Spomeni se da je Tvoj ljubljeni Sin Isus Krist i za njih podnio najgroznije muke. Ne dopusti da se nevjernici i ubuduće stide Imena Tvojega Sina, nego se s njima izmiri po zagovoru svetaca i svete Crkve, koja je zaručnica Tvoga presvetog Sina. Spomeni se svoga milosrđa i zaboravi na njihovu zloću i nevjeru, daj da i oni jednom upoznaju Isusa Krista kojega si poslao, KOJI JE NAŠE SPASENJE, NAŠ ŽIVOT I NAŠE USKRSNUĆE, KOJI NAS JE OTKUPIO I IZBAVIO. Njemu neka je čast i slava od vijeka do vijeka. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam