Mnogi boluju od toga da sebe veličaju na račun drugih

Biseri, koji se oblikuju kad oluja uzvitla more,
samo su vanjske ljuske, unutra su prazni.
Tako su sve kreposti i lijepe osobine onoga
čovjeka koji se nadima oholo i tašto samo privid.

P1010796

Kažu da ptica klikavka u svom glasu i očima skriva
tajnu snagu koja plaši ptice grabežljivice i u tome
se može objasniti ljubav golubova za tom pticom.
Tako je poniznost strašilo sotone, kralja oholosti,
i ona čuva u nama darove Duha Svetoga.
Zato su sveci nadasve ljubili tu krepost;
kako se ova krepost u srcima Spasitelja i Njegove
najsvetije Majke u punini rascvala. Ako tražiš čast
u stvarima koje nisu ukorijenjene u dubini tvoje duše
ili u stvarima koje ti, doduše, nosiš u sebi, ali koje
ne proizlaze iz tvoje duše, onda je tvoja čast isprazna.
Plemstvo, prijateljstvo s velikima ovoga svijeta,
naklonost svijeta – sve su to stvari koje ti dolaze izvana.
Zašto bi se onda dičio njima? Ima ljudi koji ponosno
pokazuju svoje bogatstvo svoju odjeće, elegantnost
svoga pokućstva, raskošnu kočiju itd. Koje li ludosti!
Ne dolikuje li čast Učitelju koji je načinio te stvari tako
umjetnički? Kojeg li niskog stanja duha i naravi tražiti
čast u takvim stvarima!

Ono što je uistinu dobro i plemenito
prepoznaješ na sličan način kako se prepoznaje pravi balzam.
Izlije ga se u vodu. Potone li, može se smatrati da je čist
i dragocjen; pliva li po površini, nije pravi. Želiš li, dakle,
znati je li uistinu čovjek mudar i plemenit, onda promotri
njegove kreposti: jesu li nošene poniznošću i skromnošću.
Ako je tako, onda su uistinu prave i istinite. Spoznaš li da on
svoje osobine, koje smatra dobrima, iznosi van, onda znaj
da je taj čovjek površan i da su njegove kreposti samo privid.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam