MISLI U SAMOĆI

Gospodine, Bože moj, ne znam kamo idem.
Ne vidim put ispred sebe i ne mogu sa sigurnošću znati gdje će taj put završiti.

Ne poznajem istinski ni sebe i to što mislim da slijedim Tvoju volju ne znači da je uistinu tako.

Ali vjerujem da Ti je ugodna i sama želja da Ti se prepuštam. I nadam se da imam tu želju u svemu što radim.

Nadam se da nikada ništa neću činiti bez te želje. I znam, ako tako budem činio, Ti ćeš me voditi pravim putem, iako ja možda neću ništa o tome znati. Stoga ću se uvijek uzdati u Tebe, iako će se možda činiti da sam izgubljen i u sjeni smrti.

Neću se bojati jer Ti si uvijek sa mnom. Jer Ti me nikada nećeš ostaviti da se sam suočim s opasnostima.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam