Blažena Djevica Marija, Majka Crkve

Danas Blaženu Djevicu Mariju slavimo kao Majku Crkve.
Osim toga što je ona Isusova Majka, ona je također i
Majka Crkve. Sveti Pavao otajstvo Crkve približava
slikom tijela. Krist predstavlja Glavu toga Tijela,
a svi mi ostali članovi Crkve smo udovi toga Tijela.
Crkva je otajstveno Kristovo tijelo koje možemo
na ovaj način bolje razumjeti. Crkva je zajednica
koja je sa sobom najtješnje povezana. Slično kao
što je jedan organizam ili jedno tijelo povezano u
jednu cijelinu. Svaki ud ili svaki dio tog organizma
ima svoju ulogu i svoju posebnu zadaću, ali u cjelini
predstavlja jedno tijelo. Marija koja je rodila Isusa,
na otajstveni način rađa i Crkvu te postaje Majkom Crkve.
Ona je bila prisutna kada je Isus umirao na križu
i kada je rekao apostolu Ivanu: “Sine evo ti majke i
Majko evo ti sina”… Iz tih riječi biblisti i teolozi
zaključuju da se tu radi upravo o tome da je Isus
tu dao nama svima Mariju za majku i da smo svi mi
postali i njezina djeca.41af13d3adcd6b53260c40ca6f4c1c14

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam