O Majko dobrog savjeta, pouči i nas da u svim situacijama života uzmognemo Bogu izreći svoje da!

Mi nismo svjesni koliko je blagoslova sišlo
na ovu zemlju po Marijinom „neka mi
bude“. Dionik tog blagoslova jest svako
stvorenje. I nama je po Mariji osiguran blagoslov,
osobito ako poput Nje, s istom otvorenošću srca
i istim predanjem, budemo izricali svoje
„neka mi bude“. Zato ćemo moliti Mariju:

O Majko dobrog savjeta, pouči i nas da u
svim situacijama života uzmognemo Bogu
izreći svoje da!
O Majko milosti, najteže nam je reći „da“,
kada Bog traži žrtvu, odreknuće sebe, križ
koji ponižava našu ljudsku narav. To su
situacije koje ne možemo prihvatiti ni svojim
razumom ni svojom voljom, koje može
nadvladati jedino snaga vjere. Marijo, Ti si
posrednica milosti, zato te usrdno molimo,
isprosi nam milost istinske vjere, da u svakoj
situaciji uvijek mognemo poput tebe reći:
Neka mi bude!“
O Majko velikodušnosti, molimo te i za milost
velikodušnosti! U životu se žalimo i na
neuspjehe, promašaje, neplodnost života.
Inzistiramo na zadovoljenju svojih potreba,
na osobnim pravima i slobodi. Sve to činimo
jer smo sebični, jer nismo velikodušni, jer se
ne želimo Bogu predati potpuno. Ti, o Majko
velikodušnost i predanja, pomozi nam da svoje
predanje izreknemo s istom velikodušnošću s kojom si Ti izrekla: „Neka mi bude po Tvojoj riječi!“3d-virgin-mary-live-wallpaper-1-1-s-307x512

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam