LJUBITE JEDNI DRUGE!

Isus nas je ljubio tako da je prošao zemljom čineći dobro

i od nas traži da živimo na isti način.

Štoviše, zapovijedio nam je da ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio.

On ne traži od nas da nam svi ljudi budu simpatični i dragi.

Isus ne govori o ljubavi kao o osjećaju,

nego o ljubavi koja će se prepoznati u našim djelima.

Traži da prepoznajemo potrebe bližnjih,

da činimo dobro jedni drugima

i da se međusobno pomažemo.

Jer kad imamo ljubavi jedni za druge,

tada će nas svi prepoznati kao Isusove učenike.

download (1)

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam