Ljubav je…

Ljubav je imati otvoreno i sažalno srce za druge ljude,
osobito za one koji su pogođeni bolešću, trpljenjem,
glađu, siromaštvom, osamljenošću, strahom…heart
Ljubav je kad nevolje drugih ljudi oko mene postaju
moja bol i briga. Ne pitam se i ne smijem se tada pitati
jesu li ti ljudi vrijedni moje ljubavi, brige, zalaganja…
Ljubav ne razmišlja o tome hoće li ti ljudi kojima je
sada potrebna pomoć znati uzvratiti ljubavlju, zahvalnošću.
Često i prečesto to se ne događa. Ali, unatoč svemu,
ljubav je i tada postojana – prihvaća konkretne ljude
takve kakvi jesu i blaži njihovu bol. Srce zaboli kad se za
pruženu pomoć i ljubav uzvraća ljutnjom, vrijeđanjem,
omalovažavanjem. Prava ljubav i tada ljubi, jer zna da ljudi
nisu uvijek tako vrijedni ljubavi. I neprijateljima treba oprostiti,
dobrim uzvratiti za zlo, opravdati, razumjeti, biti strpljiv.
Teško je to – ljudski govoreći nemoguće, ali ne i za ljubav
koja je «velikodušna, koja ne traži svoje, ne pamti zlo,
koja sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi».
(1. Kor 13)
Ljubav treba uvijek biti na strani slabih,
siromašnih, odbačenih, nevoljnih…

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam