TAMO GDJE SU LJUBAV I ISTINA ZAJEDNO, DOGAĐA SE KRIŽ

Istina se očitovala kao ljubav u
trenutku predavanja života Pravednika za dužnike. Trenutak križa je trenutak iskazivanja ljubavi prema drugima. Križ znači svemoć povezanu s ljubavlju bez napuštanja istine. Istina ostaje nerazrušiva i biva konkretizirana u ljubavi. Tamo gdje su ljubav i istina zajedno događa se križ. Isus Krist je dao život za svakoga pojedinca iskazavši najviši stupanj ljubavi prema nekome koja 170120143757-finding-jesus-bg-2-super-169je božanske biti, ljubavi koja je sam Bog.
Po križu koji je središte objave u smislu
tolike Božje otkrivenosti i još veće tajanstvenosti otkriven je bezdan Božje ljubavi. On se predstavlja našim prijateljem i to istinski potvrđuje viseći na križu koji je forma apsolutne ljubavi, ljubavi bez granica i ljubavi do smrti. Nema veće ljubavi od one na križu iskazane.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam