LICE JE SVJETILJKA KOJOM OSVJETLJUJEMO STAZU SEBI I DRUGIMA

Bog nam je dao na putu lica, voljena lica i zato da se osposobimo za voljenje Božjeg lica. A naše lice, napravljeno na sliku i sličnost Božju, valja da bude takvo da preko njega Bog obasjava druge svojim licem.

Lice je svjetiljka kojom osvjetljujemo stazu sebi i jedan drugome.

Lice je čežnja za neizrecivim.

Lice je crtež srca.feflejo

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam