KRIŽ JE ZNAK DA MI KRISTU PRIPADAMO

Naši problemi u životu krenu onda kad zaboravimo na križ Kristov,
kad zaboravimo da smo opečaćeni Isusovim križem, od samog
trenutka našega krštenja, kad nam je svećenik stavio znak križa na čelo.
To je znak da mi Kristu pripadamo. Ako pripadamo Kristu,
ne smijemo pripadati svijetu, ne smijemo pripadati grijehu.
Križevi su uvijek izraz naše vjere. Kršćanin uvijek križ postavlja
iz vjere zato što su mu križevi potrebni u svakom trenutku života
kad mu je teško, kada boli. Kad život pritišće, on mora svoj pogled
upraviti prema križu.

wallpaper-christian-cross-symbol-widescreen

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam