KRIST MORA BITI VIDLJIV I PREPOZNATLJIV U NAŠEM ŽIVOTU

Muž je svojoj ženi, koja je željela da se pomole za ručak, dan nakon vjenčanja podrugljivo rekao – Nisam se oženio za časnu!

Da časni mužu, oženio si se za časnu suprugu, koja je jučer skupa s tobom pred oltarom izrekla Bogu obećanje vjernosti i ljubavi – odgovorila je supruga. Od toga dana zajednička molitva postala im je normalna stvar.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam