NA KRAJU OVOG DANA

Milosrdni dobri Bože.
U predvečerje ovoga dana molim Te blagoslov za sve ljude koje sam danas susreo.
Kod nekih sam osjetio da im je u životu teško, da se ne osjećaju blagoslovljeni.
Ti sada drži nad njima Svoju blagoslovljenu ruku i blagoslovi njihovu večer i njihovu noć.
Pošalji im snove koji će ih ispuniti radošću i sigurnošću da ih obavija Tvoje svjetlo i prožima Tvoja ljubav.
Preobrazi spasonosnim snovima njihove teškoće i tamu, njihov strah i njihovu osamljenost.
Pokaži im da im Ti sam govoriš u snu
i daješ upute za život.
Na kraju ovog dana molim Te za blagoslov i za sve ono što sam danas započeo, daj da riječi koje sam danas govorio i odluke koje sam morao donijeti
donesu blagoslov meni i ljudima oko mene.
Blagoslovi moj san da bih se odmorio od tereta dana, da bih u snu uronio u Tvoju spasonosnu nazočnost i primio Tvoje upute za sljedeći dan.
Želim dopustiti da padnem u Tvoje dobre ruke i sve povjeriti Tebi, jer Ti ćeš sve najbolje voditi.
Blagoslovi ovu večer i ovu noć ali i sve ljude koji se boje ove noći, i tame koja ih obavija.
Blagoslovi njihovu noć da postane za njih ozdravljujuća i spasonosna noć, noć u kojoj je Tvoje svijetlo jače od svake tame.
Stoga blagoslovi ovu večer i noć koja se sada spušta na svijet da svima donese blagoslov i mir.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam