Kolika Tajna

Gle kolika Tajna to je, sakriven Bog je sada tu
u Hostiji bijeloj u malenom kruhu u trenutku vječnosti.
O kolika tajna, kolika tajna je to.
Gledaj svoga Boga i u duhu klanjaj mu se sad,
obožavaj ga i srce mu daj, proslavljaj ga.
O kolika tajna, kolika tajna je to, f7ecc4adf3166191316b7a7cb1177897Bože moj.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam