KAKVO JE DANAS MOJE SRCE?

„Može se lijepim riječima govoriti o miru i organizirati veličanstvene konferencije, ali ako u srcu ne vlada mir; ako nema mira u tvojoj obitelji, tvojem domu ili na poslu, onda ne može biti mira ni u svijetu.“ Zbog toga molimo Boga „za mir u svakodnevici.“ Pritom je važno postaviti sljedeća pitanja: „Kako je tvoje srce danas? Vlada li u njemu mir? Ako u njemu ne vlada mir, pobrini se najprije za svoje srce. Kako je tvoja obitelj danas? Vlada li u njoj mir? Ako ne umiješ svoju obitelj ili zajednicu unaprijediti u miru, tada je suvišno, govoriti o miru u svijetu. Pitajte te se stoga: ‘kakvo je danas moje srce?’“PicsArt_02-22-09.14.45

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam