Kad je teško imam Nju, svoju milu Mariju

Samo je jedna Marija.
Samo je jedna i to se zna.
U srcu mom i srcu tvom,
u srcu njenom naš je dom.

Samo je jedna Marija,
samo je jedna i to se zna.
Ne trebam nikog osim nje,
kad imam nju ja imam sve.

Kad je teško imam nju,
svoju milu Mariju.
Da u dobro vjerujem,
Mariji zahvaljujem.

Samo je jedna Marija.
Samo je jedna i to se zna.
U srcu mom i srcu tvom,
u srcu njenom naš je dom.

Kad je teško imam nju,
svoju milu Mariju.
Da u dobro vjerujem,
Mariji zahvaljujem.CZ6KdAWWcAAApLx

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam