IZABRATI BOGA, TO JE JEDINI I PRAVI PUT KOJI VODI KA ŽIVOTU

Duhovni život nije filmski spektakl i duhovni je put svakoga čovjeka drukčiji. Većinom je dugotrajni proces u kojemu dobivamo svjetla i poticaja za nekoliko sitnih koraka, a kada ih učinimo dobijemo još svjetla za dalje i nakon nekoliko godina osvrćući se možemo razabrati kako nas je Bog vodio i diviti se Božjim djelima u svome životu. Zbog naše ljudske naravi, ne možemo u svakom trenutku imati savršenu, nepokolebljivu vjeru, jer nekad si znamo nametnuti osjećaj krivnje i optužiti se za malovjernost. Bog traži od nas vjeru, ali zna kako smo slabi i nemoćni bez Njega i zato je uz nas i pomaže nam. On nije idol i sredstvo za ispunjavanje naših želja i postizanje ciljeva. Vjera i molitva su način da Mu se predamo kako bi On učinio ne nužno ono što smo mi zamislili i što tražimo od Njega, nego ono što je najbolje za nas.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam