Isuse, uzdam se u Tebe!

Ne bojte se otvoriti Kristu vrata svojih srdaca! Ne bojte se ići putem svetosti!

Ne bojte se svakodnevno govoriti Kristu! Želim biti svet, želim biti onakvim kakvog me Ti, Gospodine, želiš!

Ne bojte se svakodnevno ići za Kristom putem zapovijedi i Evanđelja, putem vjere koja djeluje po ljubavi.

Ne bojte se!  Pokazuje nam se put do Neba! Treba se pouzdati u Krista koji nas je ljubio do kraja,

uzevši naše grijehe na se otkupljujući ih po svojoj smrti i uskrsnuću.

Ne bojte se priznati Kristu svoje grijehe u sakramentu Ispovijedi i uzdati se u Njegovo beskrajno milosrđe.

Ako te riječi označuju i vrijeme kušnji, velike borbe i mučni križ, ne smijemo se ničega bojati.

Riječi te u sebi nose i radost i mir koje su plodovi vjere. Božja ljubav ne opterećuje nas teškim bremenom

koji nismo u stanju nositi, niti pred nas stavlja zahtjeve koje ne bismo mogli ispuniti, jer ako poziva,

tada i dolazi s potrebnom pomoći. Ustanite, hajdemo! Kako bismo svakodnevno išli putem vjere potrebna je samodisciplina.

Treba učiniti dnevni raspored i željeznom ga voljom i ustrajnošću realizirati.

U svakodnevnom planu posebno vrijeme mora biti određeno za molitvu, za vrijeme kada ćeš biti sam s Kristom,

vrijeme za posao i službu drugima kao i za odmor. U sve svoje obveze, posao i molitvu treba uložiti svega sebe, cijelo svoje srce.

Treba nadvladati samog sebe, pobijediti vlastiti egoizam koji se javlja u nevoljkosti, u lijenosti i ugađanju sebi. Na koji način?

Odluka volje mora poticati na rad, na molitvu i izvršavanje drugih obveza, osobito onda kada se čovjeku najmanje hoće.

Milosrdni Isus u samostanu u Plocku

Ako, usprkos slabosti i padovima, čovjek bude išao putem zapovijedi i Evanđelja, iščitavajući i ispunjavajući Božju volju

u svim segmentima svog života, tada će Krist moći oblikovati njegovo čovještvo, dovršavati djelo svoga stvaranja i učiniti ga svetim.

Potrebno je uvijek imati na pameti da sva duhovna snaga i jakost čovjeka izranja iz molitve.

Na molitvi i u sakramentima, a prije svega u Euharistiji, dopuštamo Isusu da mijenja naše srce,

oslobađa ga od grijeha i osposobljuje za ljubav. Zato je tako velik propust kada čovjek zanemaruje molitvu ili potpuno prestane moliti.

Tada njegov duhovni život kržlja i umire. Čovjek postaje ranjiv, nezaštićen od napada Zloga koji ga zarobljuje i njime manipulira.

Svakog dana treba odrediti točno određeno vrijeme za molitvu:

Gospina krunica, Krunica Božjeg milosrđa, razmatranje Sv. Pisma, klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom ili drugi oblici molitve.

Nije moguće osloboditi se obveze molitve s obrazloženjem da nam se ne da ili da nemamo vremena.

Upravo tada kada nam se ne da treba moliti dva puta duže, žrtvujući Isusu svoju bezvolju i loše raspoloženje.

Nevoljkost prema molitvi i odgađanje za kasnije najpodmuklija je i najopasnija kušnja zloga duha.

Treba biti svjestan postojanja zlih duhova i odlučno im se suprotstaviti.

znakom vjernosti u teškoj kušnji. Treba biti vjeran Kristu sve do kraja, vjeran u čuvanju svih zapovijedi,

vjeran u poslušnosti učiteljstvu Katoličke Crkve i Evanđelju. Nikada više, imati više, ne može pobijediti.

Jer tada čovjek može izgubiti ono najvrednije, svoje čovještvo, svoju savjest, svoje dostojanstvo.

Od sebe trebate zahtijevati pa i onda kad drugi od vas ne zahtijevaju.

Ključni element duhovne formacije koji je povezan s razmatranjem i molitvom je čitanje Riječi Božje, lectio divina,

ponizno i puno ljubavi slušanje Onoga koji govori. U svjetlu i snazi Riječi Božje možemo,

naime, otkriti, razumjeti i uzljubiti vlastiti poziv, poći za njim i ispuniti svoje poslanje.

Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.

Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je, budite sveti jer sam ja svet.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam