ISUS JE MOJ PUT I MOJA NAVIGACIJA

Bog je postao čovjekom. Bog nam je pokazao sebe,
te je pokazao kakav je, u Isusu Kristu. Isus je rekao:
“Ja sam s Vama”. On to nije rekao, a da nije zaista tako.
Nama je bitno prepoznati Ga i primiti Njegovu utjehu.
On je zaista s nama. Sam je osjetio što je muka,
te je u svakom našoj muci stvarno s nama.
Kada nam je teško, kada nas guše razne situacije,
bliže nam je nego ikada. U svakoj suzi našoj,
Isus je prisutan! Pustimo da nas On utješi
i povede na pravi put.
Povjerujmo mu i budimo korak ispred svijeta.
Nismo od ovog svijeta, te konačnost i vrhunac naše
sreće se temelji na onom od koga dolazimo.
Da bi došli do tog vrhunca, sjednimo u autobus života,
vođen našom najboljom navigacijom života i
spasiteljem Isusom Kristom! Sv. Augustin je rekao:
“Što imaš, ako Boga nemaš?”.
Zaista, vrhunac sreće je u Njemu. U svojoj sreći
i u svojoj patnji, osjetimo dublju sreću i dublju utjehu
Isusa Krista, vođi našeg ispravnog puta.
Prihvatimo ga i počnimo konačno živjeti.
AMEN!attachment

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam