Samo istina ima budućnost, samo će istina ostati vječno kao i svi istiniti

Istina kod ljudi često puta nije dobrodošla, jer ona otkriva ono što jest,
a ne ono što bi oni htjeli da bude. Laž im je draža jer im ona pomaže stvoriti
sliku o sebi kakvu god žele. I zato se laž tako često koristi, jer ako si rekao
jednu laž, vrlo ćeš brzo morati izmisliti neku drugu, da te ne bi netko otkrio
da lažeš. Ubrzo ćeš doći do toga da ni sam više nećeš znati što je kod tebe
istina a što laž. Osjetit ćeš što znači živjeti u paklu.
A čemu sve to – jer moraš biti svjestan da će i drugi prije ili kasnije
otkriti tvoju laž. A što onda? Nije li bolje uvijek govoriti istinu koja je jučer,
danas i sutra uvijek ista. Nema onda strahovanja. Ljudi će te prihvatiti
takvog kakav jesi i bit ćeš sretan. Drugi će se onda na tebe moći sa
sigurnošću osloniti, ali i ti na istinite. Znat ćeš što znači živjeti u raju.
Za istinu su mnogi kroz dugi vijek povijesti bili spremni sve žrtvovati,
pa i vlastiti život. I u naše vrijeme, i u našoj sredini bilo je i ima takvih. Tko
bi se usudio žrtvovati za laž, ili za nju život svoj dati? Takve povijest ne
bilježi.
Samo istina ima budućnost, samo će istina ostati vječno kao i svi
istiniti.directory-1187129_960_720

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam