HVALOSPJEV LJUBAVI

Kada jezike bih sve govorio
A ljubavi ne bih imao
Bio bih mjed što ječi
Cimbal što zveči
Samo prašina i dim bez ljubavi!

Kada imao bih proricanja dar
I znao tajne, znao znanje sve
Snagom vjere premještao brda
I svo blago za bijedne predao,
Bez ljubavi mi ništa ne bi vrijedilo!

Ljubav je strpljiva,
Ljubav dobrostiva,
Ljubav ne zavidi,
Ne hvali se,
Ne oholi,
Nepristojna nije,
Ne pravda se,
Nije razdražljiva,
Prašta,
Zlo zaboravlja,
Ljubav je strpljiva,
Ljubav je dobrostiva,
Ljubav ne zavidi,
Ne hvali se,
Ne oholi,
Pravdi se raduje,
Sve vjeruje,
Svemu se nada,
Sve podnosi,
Ispričava!

Proroštva – ona će iščeznuti,
Jezici – oni će umuknuti,
Kada s neba savršeno dođe
Sve nesavršeno tu će nestati.
Samo ljubav nikad neće prestati!

Ljubav je strpljiva,
Ljubav je dobrostiva,
Ljubav ne zavidi,
Ne hvali se,
Ne oholi,
Nepristojna nije,
Ne pravda se,
Nije razdražljiva,
Prašta,

Zlo zaboravlja,
Ljubav je strpljiva,
Ljubav je worshipingmanandheavenlyglorymotion2dobrostiva,
Ljubav ne zavidi,
Ne hvali se,
Ne oholi,
Pravdi se raduje,
Sve vjeruje,
Svemu se nada,
Sve podnosi,
Ispričava!

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam