HVALA TI…

Hvala Ti što se ne zanosim raskošnim palačama
i visokim postoljima, niti žudim za crvenim tepisima,
ekskluzivnim predstavama i počasnim ložama.
Hvala Ti što me čuvaš od kićenih naslova,
od časti i priznanja moćnika, od nagrada trgovaca
i bankara, od zlatnih krletki i ukrasnih okova,
od mesijanskih planova i tuđih puteva,
od lažnih proroka i prijetvornih pravednika,
od oholih djevica i hvalisavih mučenika.
Hvala Ti što mi na životnu stazu šalješ obične ljude,
što svjetlo i kruh svagdašnji u riječi Tvojoj traže.
Hvala Ti što me po siroti i udovici tješiš kada
katkada sjetan i umoran budem od nasrtljivih idola
i slave svijeta što gdjekad i sinove Levijeve opčarava.
Samo te za jedno molim: Da zauvijek budem s Tobom
pa i onda kad Ti možda naporan ili dosadan budem.
Duha svoga nikada ne uzmi od mene.
Ne umori se, mazati me uljem radosti,
sve dok radost Tvoja u meni ne bude potpuna.3305732

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam