HVALA TI BOŽE ZA PROŠLU GODINU

Mi smo ljudi različiti, pa smo i različito proveli prošlu godinu, a ipak smo svi doživjeli mnogo istoga. Sad se opraštamo od te godine, ostavljamo je iza sebe, ona je prošlost, ne možemo povratiti nijedne minute da je ponovno proživimo. Ona je ušla u knjigu života, predali smo je Bogu čiji je dar i bila. Ako smo je primili kao dar Božji, dar Njegove ljubavi, tada su njezini dani bili blagoslovljeni. Bilo je sigurno mnogo dobra u prošloj godini, molitava, Svetih Misa i Pričesti, dobrih djela, uz mnoga zakazanja jer smo slabi ljudi koji lako zakažu, ali je bilo i pokajanja i ispovijedi. Sad se zahvalno opraštamo od te godine, koju ćemo još jednom susresti kad nam Bog, možda kao u nekom filmu, na pragu vječnosti, pokaže sav naš život. Sad ulazimo u novu godinu sa starim zadacima i brigama, ponovno s molitvom Bogu za Njegovu milost, zaštitu i snagu, za kruh svakidašnji koji simbolizira sve naše zemaljske potrebe.

Bog nas je stvorio, On vodi naš život kao i svu našu ljudsku povijest, obasiplje nas svojom dobrotom i ljubavlju, On je bio s nama u prošloj i ide s nama i u novu godinu. On neće dopustiti da patimo više nego što možemo podnijeti, ako dani donesu patnju i On je dopusti za neko naše dobro koje sada, nažalost, i ne naslućujemo, ali za koje On zna u svom sveznanju i mudrosti.

Za prošlu godinu zahvalimo Bogu i sami, i po mogućnosti, zajedno s drugima pjesmom Tebe Boga Hvalimo jer smo u njoj primili mnogo Božjih milosti, koja je bila godina našega duhovnog rasta ili možda dragocjenog obraćenja, Božja je snaga u našoj slabosti pobijedila. Bog je dobar i Njegovo je milosrđe vječno. S tom zahvalom Bogu za prošlu godinu možemo s nadom ući i u novu, iako ne možemo unaprijed znati kako će ta nova godina izgledati.girl-praying

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam