Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike u žetvu svoju!

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike u 0c1a74161b10271f5756f94b0e0d4e85žetvu svoju!

U svojoj službi Bog je uvijek upotrebljavao ljude. Danas i nas želi upotrijebiti za svoju slavu. On za svoje djelo, za tu uzvišenu službu Evanđelja, treba tebe i mene, svu svoju nanovo rođenu djecu koja su ispunjena Duhom Svetim. Uvijek se može čuti Njegov sveti poziv: “Koga da pošaljem?” (Iz 6,8). Mnogi su se već odazvali tom svetom pozivu, ali još uvijek se čuje Njegov glas: “Žetva je velika … a poslenika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju” (Lk 10,2).Čujte Isusovo upozorenje: Prvo, žetva je velika! Pogledajmo oko sebe! Ne moramo ići daleko. Upravo pred vratima svoje kuće možemo vidjeti kako je malo onih koji istinski služe Gospodinu. Svaki sluga Evanđelja to vidi i boli ga srce za izgubljenima. I želi im pomoći. Želi li svatko od nas to isto? Želiš li im uistinu ono isto što im želi i tvoj Gospodin? Želiš li biti Božji suradnik i doprinijeti svoj dio?Drugo, poslenika je malo. Da, još uvijek ih je premalo u odnosu na nespašene i zarobljene u grijehu. Hvala Bogu za sve poslanike pomazane Duhom Svetim koji rade u toj velikoj žetvi, ali ipak ih je premalo. On ih treba više. On treba suradnike. Možemo li što doprinijeti? Želiš li biti poslanik Isusa Krista? Znaj, to je najveći poziv koji je ikada namijenjen čovjeku. Slušaj! Ne ja, nego Isus te poziva. Odazovi se!Treće, potrebno je moliti! Nema pobjede bez molitve. Nema uspjeha bez molitve. Ako smo zanemarili naše najjače oružje u evangelizaciji – molitvu – tad smo razoružani. Bog još uvijek sluša i uslišava molitve. Hvala Gospodinu! Neka naša molitva bude: “Pošalji radnike, mnoge poslanike ispunjene i pomazane Duhom Svetim da budu u službi radosne vijesti Evanđelja.” Budimo suradnici Božji! Krist je molio. Apostoli su molili. Svi Božji ljudi su molili. Svi ljudi koje danas Bog upotrebljava ljudi su molitve. A ja, a ti?

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam