Gospodine, umnoži nam vjeru

Stari-hrast-sa-krstom-urezanim-u-koru-sveto-drvo-zapis„Gospodine, umnoži nam vjeru!“
Pođimo na put kao sluga koji vjerno
izvršava sve što mu Bog i Crkva nalažu,
a onda ćemo vidjeti kako naša vjera i
prijateljstvo jačaju i koliko nam znači
biti u Kristovoj pratnji. Narastimo od
zrna gorušice u bogato razgranato i
vazda zeleno stablo Kristovo.
Tada će naša vjera moći premiještati
i planine – po milosti Gospodina i
prijatelja našega Isusa Krista. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam