GOSPODINE, NEKA TVOJA RIJEČ BUDE SVJETLOST NA PUTU NAŠEGA ŽIVOTA

Gospodine, evo i jutros smo  živi i zdravi.
Hvala  ti,  nebeski  Oče,  na  tom daru.
Hvala  što  si darovao još jedan dan  našemu  životu.
Trudit  ćemo  se  da ga  proživimo Tebi  na  slavu.
Znamo: život  se  sastoji od dana, sati, trenutaka.
Za  te  dane,  sate  i  trenutke  jednom  ćeš nas  pitati.
Daj  nam  milosti  i  snage  da ih  savjesno  i  odgovorno
iskoristimo. Na  početku ovoga dana darujemo picture-good-morning-zedge-wallpaperTi
i posvećujemo  sav  naš  rad,  naše  misli i riječi,
sve  naše  patnje  i  teškoće, spremnost  da  s  Tobom
stvaramo  novo lice  zemlje,  sretniji  život  i  sretnu vječnost.
Neka  tvoja  riječ  bude  svjetlost  na  putu našega života!

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam