Gospodine, neka se i na nama dogodi Pedesetnica!

O, Bože, stvorio si nas po dahu svoga Duha;
otkupio si nas po dahu svoga Duha;
posvećuješ nas u svojoj Crkvi po dahu svoga Duha!
gifts-of-the-holy-spirit2-720x420Na križu si od nas učinio novo stvorenje dahom svoga Duha,
u potvrdi si usadio u naša srca dah svoga Duha!
Daj nam da budemo ljudi istog daha,
da naše tijelo i naša krv, da naš život,
naše djelovanje i naša trpljenja budu
neprestano nadahnjivani dahom Tvoga Duha,
ne zbog nas, nego zbog spasenja svijeta!
Nismo pozvani kako bismo prestrašeni ostali u Tebi;
nismo pozvani da se sakrijemo u Tebe;
Pozvani smo da budemo u Tvojoj ljubavi,
kako bi nas odozgor pokrenuo,
kako bi nas razasuo snagom vihora,
kako bi nas bacio na sve četiri strane svijeta.
O, Bože, znamo i priznajemo: nismo bolji od
Židova u davnini koji su se opirali dahu Tvoga Duha.
I mi se suprotstavljamo tom Duhu;
ostajemo kruti, zatvoreni za Tvog Duha.

Gospodine, trebaš doći sa svojom silinom.
Gospodine, trebaš doći sa svom silom svojom.
Gospodine, trebaš doći sa svojom svemoći.
Gospodine, neka se i na nama dogodi Pedesetnica!

Zato Ti zahvaljujemo, Gospodine,
čim počinjemo osjećati Tvoga Duha koji tutnji i djeluje,
koji nas prisiljava i gura naprijed,
koji nas svom žestinom želi odnijeti.
Gospodine, pa i kad nas tjeskoba sažiže,
pa i kad nas kukavičluk izjeda,
ipak Te molimo: ne slušaj naš tjeskobni glas,
ne slušaj našu bojažljivost, zahvati nas potpuno,
zahvati nam meso i krv, zahvati nam tijelo i dušu,
zahvati nam srce i duh.
Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam