GOSPODINE, DAJ MI MILOST DA PROMIJENIM SAMOGA SEBE

Stari je mudrac propovijedao o sebi:
“Kad sam bio mlad, bio sam revolucionar.
Boga sam molio:
‘Gospodine, daj mi moć da promijenim svijet.’
Kad sam došao u srednje godine i shvatio
da mi je prošlo pola života i da nisam promijenio
niti jednu dušu, počeo sam moliti:
‘Gospodine, daj mi milost da promijenim one
koje susrećem, obitelj i prijatelje, i bit ću zadovoljan.’
Danas, kad sam star i moji su dani odbrojeni,
spoznao sam da sam bio u krivu.
Moja jedina molitva sada glasi:
‘Gospodine, daj mi milost da promijenim samoga sebe!’
Da sam tako molio od samoga početka,
ne bih uzalud potrošio svoj život.”

Gospodine, probudi svoju Crkvu
i počni od mene.
Gospodine, daj da posvuda
na zemlji zavlada mir
i počni od mene.
Gospodine, daj svoju ljubav
i istinu svim ljudima
i počni od mene.aloneman-2e41b4514adf4c5e1303a6135ad769b1_h

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam