Gospina poruka preko Mirjane 02.10.2016

Draga djeco, Duh Sveti, po Nebeskom Ocu, učinio me majkom,
Isusovom majkom, a samim tim i vašom majkom. Zato dolazim
da vas saslušam, da vam raširim svoje majčinske ruke, da vam
dam svoje srce i da vas pozovem da ostanete sa mnom, jer
s vrha križa moj Sin vas je povjerio meni. Nažalost, mnoga moja
djeca nisu upoznala ljubav moga Sina, mnogi ga ne žele upoznati.
Oh, djeco moja, koliko loše čine oni koji moraju vidjeti ili tumačiti
kako bi povjerovali. Zato vi, djeco moja, apostoli moji, u tišini
srca svoga, slušajte glas moga Sina, da vam srce bude Njegov dom,
da ne bi bilo mračno i tužno, već obasjano svjetlošću moga Sina.
Vjerom tražite nadu, jer vjera je život duše. Iznova vas pozivam,
molite. Molite da biste vjeru živjeli u poniznosti, duhovnom miru
i obasjani svjetlošću. Djeco moja, nemojte se truditi odmah sve
shvatiti, jer i ja nisam sve shvaćala, ali sam ljubila i vjerovala u
Božanske riječi koje je moj Sin govorio, On koji je bio prvo svjetlo
i početak otkupljenja. Apostoli moje ljubavi, vi koji molite, žrtvujete se,
ljubite, ne sudite, vi idite i širite istinu, riječi moga Sina, Evanđelje,
jer vi ste živo evanđelje, vi ste zrake svjetlosti moga Sina. Moj Sin i ja
ćemo biti uz vas, ohrabrivati vas i iskušavati. Djeco moja, uvijek molite
blagoslov od onih, i samo onih čije je ruke moj Sin blagoslovio,
od vaših pastira.
Hvala vam!gospa

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam