Gospina poruka preko Mirjane, 02.06.2016

Draga djeco, kao majka crkve, kao vaša majka,
smiješim se dok vas gledam kako mi dolazite,
kako se okupljate oko mene, kako me tražite.
Moji dolasci među vas dokaz su koliko vas
Nebo ljubi. Oni vam ukazuju na put k vječnom životu,
k spasenju. Apostoli moji, vi koji nastojite imati
čisto srce i moga Sina u njemu, vi ste na dobrom putu.
Vi koji tražite moga Sina, tražite dobar put.
On je ostavio mnoge znakove svoje ljubavi.
Ostavio je nadu. Lako ga je naći ako ste spremni
na žrtvu i pokoru, ako imate strpljenja, milosrđa
i ljubavi za svoje bližnje. Mnoga moja djeca
ne vide i ne čuju jer to ne žele. Moje riječi i moja djela
ne prihvaćaju, a moj Sin preko mene poziva sviju.
Njegov duh obasjava svu moju djecu u svjetlosti
Nebeskog Oca, u zajedništvu neba i zemlje,
u međusobnoj ljubavi, jer ljubav doziva ljubav
i čini da su djela važnija od riječi. Zato, apostoli moji,
molite za svoju crkvu, ljubite je i činite djela ljubavi.
Ma koliko bila izdavana, izranjavana, ona je tu
jer dolazi od Nebeskog Oca. Molite za svoje pastire
da bi u njima vidjeli veličinu ljubavi moga Sina.
Hvala vam!quotes

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam