Gospina poruka preko Marije Pavlović – Lunetti, 25.7.2017

„Draga djeco! Budite molitva i odsjaj Božje ljubavi za sve one koji su daleko od Boga i Božjih zapovijed. Budite, dječice, vjerni i odlučni u obraćanju i radite na sebi da vam svetost života bude istina i potičite i ostale u dobru preko molitve da bi vaš život na zemlji bio ugodniji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam