Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti 25.5.2016.

Draga djeco!
Moja prisutnost je dar od Boga za sve vas
i poticaj za obracenje. Sotona je jak i želi
u vaše srce i misli staviti nered i nemir.
Zato vi ,dječice, molite da bih vas Duh Sveti
vodio pravim putem radosti i mira.
Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za vas.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!medju

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam