Gospina poruka 25. srpanj 2016

„Draga djeco! Gledam vas i vidim vas izgubljene,
i nemate molitve ni radosti u srcu. Vratite se, dječice,
molitvi i stavite Boga na prvo mjesto a ne čovjeka.
Ne gubite nadu koju vam nosim. Dječice, neka vam
ovo vrijeme svaki dan bude više traženje Boga
u tišini vašeg srca i molite, molite, molite dok vam
molitva ne bude radost.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“gospa1

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam