Gospina Poruka, 25. rujan 2016

„Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu.
Nek vam molitva bude život. Samo tako
vaše srce će se ispuniti mirom i radošću.
Bog će vam biti blizu i vi ćete ga osjetiti
u vašem srcu kao prijatelja.
Govorit ćete s Njim kao s nekim koga poznajete i,
dječice, imat ćete potrebu da svjedočite,
jer će Isus biti u vašem srcu i vi sjedinjeni
u Njemu. Ja sam s vama i sve vas ljubim
mojom majčinskom ljubavlju.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

b1d8ea4f950e995ba10e9d5cdae9a8b8

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam