Gospina poruka 25. lipanj 2016

„Draga djeco! Zahvaljujte sa mnom Bogu za dar da sam s vama.
Molite, dječice, i živite Božje zapovijedi da bi vam bilo dobro na zemlji.
Danas, na ovaj dan milosti, želim vam dati svoj majčinski blagoslov mira i moje ljubavi.
Zagovaram za vas kod mog Sina i pozivam vas da ustrajete u molitvi da s vama mogu ostvariti moje planove.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“12

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam