Gospina poruka, 25.08.2017

“Draga djeco, danas vas pozivam da budete dobri ljudi molitve.
Molite dok vam molitva ne bude radost i susret sa Svevišnjim.
On će vaše srce preobraziti i vi ćete postati ljudi ljubavi i mira.
Ne zaboravite, dječice, da je sotona jak i želi vas odvratiti od molitve.
Vi ne zaboravite da je molitva tajni ključ susreta s Bogom.
Zato sam s vama da vas vodim.
Ne odustajte od molitve!
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!”

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam