Gospina Poruka, 2. srpanj 2016

“Draga djeco, Moja stvarna živuća prisutnost među vama
treba vas učiniti sretnima jer to je velika ljubav moga Sina.
On me šalje među vas da vam majčinskom ljubavlju udijelim
sigurnost; da shvatite da bol i radost, patnja i ljubav čine da
vaša duša intenzivno živi; da vas iznova pozovem da slavite
Srce Isusovo, srce vjere, Euharistiju. Moj Sin iz dana u dan
u vjekove živ se vraća među vas, vama se vraća, a nije vas
nikad ni ostavio. Kada se jedno od vas moje djece vrati k Njemu,
moje majčinsko srce zaigra od sreće. Zato, djeco moja, vratite se
Euharistiji, momu Sinu. Put k momu Sinu je težak, pun odricanja,
ali na kraju je uvijek svjetlo. Ja razumijem vaše boli i patnje,
i majčinskom ljubavlju brišem vam suze. Pouzdajte se u moga Sina
jer On će za vas učiniti ono što vi ne biste znali ni tražiti.
Vi, djeco moja, vi se trebate brinuti samo za svoju dušu,
jer ona je jedino što vam na zemlji pripada. Nju ćete donijeti,
zaprljanu ili čistu, pred Nebeskog Oca. Zapamtite, vjera u ljubav
moga Sina uvijek bude nagrađena. Molim vas da na poseban način
molite za one koje je moj Sin pozvao da žive po njemu i ljube svoje stado.
Hvala vam. ” Our-Lady-of-Tihaljina-Medjugorje

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam