GOSPA OD ZDRAVLJA

Život nas baca, plete nam mriže,
Vira nas uvik, hrabri i diže,
Kad ništa ne vridi, i ništa ne valja,
Pruži nam ruku, Gospe od Zdravlja!“

Svatko od nas „molitve svoje u srce Ti stavlja, mlado i staro, Gospe od Zdravlja“! Pruži nam ruku – vodi nas, pod okrilje svoje majčinsko – primi nas. „Kad ništa ne vridi i ništa ne valja“, sklopljene ruke usrdno te mole: Zdravo, Marijo – Gospe od zdravlja, usliši nas! Amen!3849f07cb94dbed485e393e269b3f324

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam