GLEDAJMO SVAKOGA KAO DA JE NOV

Budimo milosrdni prema svima, odupirimo se porivima da osuđujemo bez milosti. Moramo znati oprostiti i zaboraviti. Ne zadržavajmo u srcu ostatke osude i negodovanja. U njima može tinjati srdžba i mržnja koje nas udaljuju od braće. Gledajmo svakoga kao da je nov. Ako umjesto suda i osude u srcu budemo gajili ljubav i milosrđe prema svakoj osobi, pomoći ćemo joj
započeti novi život i ohrabriti ju da svaki put započne iznova.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam