GDJE JE UTIHA

U mom se životu izmjenjuju vjetrovi, bonace i valovlja. Barka se dobrano otisnula od obala. Noć je istina s kojom se trajno suočavam. Ti što mi prilaziš, katkad izgledaš kao sablast, a katkad kao ruka koja spašava. Gdje su vremena u kojima mi se hod po moru činio kao ostvariva istina? Malovjeran, kakav već jesam, posumnjao sam, pa me sumnja utapala. Ipak, jedno znam: Gdje si Ti ondje je barka sigurna – ondje je utiha.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam