DUŠO DUŠE HRVATSKE, ISUSOVA MATI, SUNCE NAŠIH STRADANJA, NE PRESTANI NAM SJATI!

Bog nam daje Mariju kao vjernu pomoćnicu kršćana. Ona je svu svoju ljubav usmjerila na nas. Ne bojmo se! U svim našim nevoljama, kada susrećemo samo hladno srce i zatvorenu ruku, imamo pomoć, utjehu i nadu – Mariju. Ali i kada sretno i zadovoljno putujemo našim životom, ne zaboravimo skrenuti pogled i na drugu stranu ceste. Ne zaboravimo, da ti život vraća ono što mu daješ. Dajmo ljubav potrebnima da nam se ona vrati i u našim potrebama. Blažena Djevica Marija zaista može biti divan uzor za nasljedovanje, jer je cijelim svojim životom osobno i po Isusu Kristu očitovala ljubav prema Ocu i prema nama.

Molimo i mi Blaženu Djevicu Mariju da i nama izmoli tu veliku milost da nju vjerno slijedimo u službi Bogu i ljudima u potrebi. Da budemo vjerni službenici Božji i spremno s Isusom kao i Marija trpimo i umremo, te da konačno s Njima i slavno uskrsnemo na vječni život.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam