DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Biti dozivač u pustinji je opasno. Čovjek sebi ne pribavlja prijatelje
ako glasno i jasno govori istinu. Potrebna je hrabrost u svemu tome.
Ivan je imao hrabrost jer je bio slobodan i nije mu stalo da se svidi ljudima.
Bog ga je zato učinio prorokom, glasom koji opominje i poziva na obraćenje.
Što je bio njegov nalog? Njegova poruka? Najvažnije! Važnije od bilo kakve
zaštite okoliša i svih klimatskih promjena: “Pripravite pu Gospodinu!”
Pustite da Bog dođe u vaš život! To je preduvjet za sve drugo.
Bog ponovno treba doći (to znači riječ advent: došašće).
Treba očistiti otpadke, ruševine  koje blokiraju cestu.
Treba odnijeti brda umišljenosti i oholosti, a klance bojažljivosti
i ponore zloće zatrpati. Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi
neka se izglade! Sve je to težak posao, težak rad na vlastitom životu.
Možda nam i danas nedostaje glasova poput Ivana Krstitelja,
hrabrih dozivača u pustinji.
U ovoj euharistiji primamo ga, da bi nam bio snaga kojom idemo
Njemu ususret. Molimo ga da On sam djeluje u nama,
da mu pripremimo put i po njemu živimo sadržajno.pocetna%20slika

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam