DEVETNICA DUHU SVETOM – TREĆI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

TREĆI DAN

Dar razuma

Duše Sveti, dođi sa svojim darom razuma, ovdje među nas, jer razum je životni izvor onima koji ga imaju. Kako da te shvati i prihvati čovjek bez razuma? Razu­mom nam podaj da shvatimo tvoju Riječ napisanu po patrijarsima, prorocima i evađelistima. Željeli bismo, zajedno sa Svetim Pavlom, razumjeti otajstva Isuso­va života. Željeli bismo razumjeti ljubav koju nam je Otac u svome Sinu pokazao. Dođi Duše, razum nam pohodi, razbistri i prosvijetli da volimo, ono što vje­rujemo da sve jasnije razumijemo. Ponekad nam je teško razumjeti svoje ukućane i prijatelje, teško shva­titi zašto? i kako? zbog čega? No ti Duše Sveti svojim darom razumnosti možeš našu nerazumnost prosvi­jetliti svojom svjetlošću, zato te molimo dođi, dođi i razuma nam daj.

“Duh Sveti sići će na tebe, i sila će te Svevišnjega zasjeniti.”

Duše Sveti, Daše Božji, otvaram ti svoje srce, kao Marija, i molim te da zavladaš u mome srcu, i da u njemu učiniš sve ono što ja sam nisam nikada mo­gao učiniti. Bez obzira na to kakvi su moji životni zahtjevi, obećanje tvoje prisutnosti još je uvijek za­jamčeno. Ja sada kažem “da” s punom i potpunom ovisnošću o obećanju da ćeš ti uvijek biti uz mene, i da će me sila Božja zasjeniti.

Nebeski Oče, ti nikada ne bi neko ljudsko biće (štoviše ni Mariju) molio da učini nešto što bi samo Bog mogao učiniti. Zato si je ti mogao i uvjeriti da se primiri. Tvoj Duh je bio ondje – na početku Stvaranja, i kada si u po­četku stvorio Adama. Zato tvoj Duh i dalje nastavlja biti aktivan u svim velikim rađanjima koja si mogao učiniti među svojim narodom. Molim te, izlij svojega Duha na mene, sada, u potrebi , kako bih i ja mo­gao nastaviti dalje – u pouzdanju i nadi.

Marijo moja Majko, ja ti se povjeravam da me pou­čiš o velikoj tajni pouzdanja u vodstvo, praćenje, silu i snagu Duha Svetoga. Molim te, podijeli svoju vjeru sa mnom, kako bih i ja – također, mogao reći “da”, kako bi i u meni Riječ tijelom postala.

Pomolimo se:

Duše Sveti, učitelju i posvetitelju moje duše, molim te ustrajnom upornošću da me učiš istini, da govo­riš mom srcu, da me posvetiš, njegujući moju dušu kao što si njegovao dušu Bezgrešne, svoje zaručnice, i duše mučenika i svetaca. Ja beskrajno žudim za sve- tošću, ne zbog sebe, već da mogu slaviti tebe, učitelju nad učiteljima, sveto Trojstvo, sjaju Crkve, uzore duša. Ne postoji bolji način da se postane pravi apostol doli postizanjem svetosti, jer bez svetosti se ne postiže ni­šta. Duše Sveti, čuj moju molitvu i usliši moju želju. Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,
Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam