DEVETNICA DUHU SVETOM – ŠESTI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

ŠESTI DAN

Dar znanja

Duše Sveti, dođi sa svojim darom znanja i istinom nas pohodi. Bože, sve tajne i spoznanja svoga Kraljevstva otkrio si nam u svome Sinu. On je rekao da je jedini Put, Istina i Život, i da se samo po Njemu dolazi k Tebi. Želimo te Bože još više upoznati i Tvoju ljubav božan­sku shvatiti. Želimo znati, saznati duboko u svojoj nu­trini, da si Ti Jedan i Jedini Bog pokazan u Isus Kristu. Želimo saznati što vjerujemo i vjerom ispovijedamo. Zato molimo Tebe, Duše Sveti, dođi, dođi, znanje nam podari da umijemo svjedočiti ono što znamo, da si ti jedini životvorac…

“A onda se Isus vratio u Nazaret, pun Duha Svetoga.”

Duše i Dahu Božji, molim te, vapim, ispuni me svo­jom silom i snagom, kako bi me ona pratila u svemu što činim, i u svemu što govorim. Tvoja sila i snaga u mojoj nutrini osposobljava me da činim stvari i da idem na mjesta koja premašuju moje sposobnosti. S Tvojom snagom, ja mogu hoditi kršćanskim putovima. Tvoja snaga će me štititi od zlih sila. S Tvojom silom i snagom u sebi mogu živjeti život u punini. Želim svoj život živjeti s Tvojom silom u mojemu srcu, kako bih mogao nositi svjedočanstvo Tvoje prisutnosti u svemu što či­nim i govorim.

Nebeski Oče, Ti si me stvorio, sa svim mojim ljudskim slabostima i ograničenjima. Ti si dopustio da ovo bude, tako da Tvoj Duh može utjecati na obraćenje srca i na preobraženje moga duha. To će me osposobiti da isku­sim silu i snagu koja je mnogo veća od svih mojih slabo­sti. Sila i snaga Tvoga Svetoga Duha najbolje se očituje u mojoj bespomoćnosti. Tvoj Duh nosi svjedočanstvo za Tvoju vječnu ljubav prema meni, za Tvoju neprekid­nu brigu kojom Ti vodiš slabo ljudsko stvorenje na putu pravednosti i istine. Gospodine Isuse, Ti si uvijek bio svjestan Svetoga Duha u sebi. To Ti je pomoglo da se suočiš s “krajnjim neprijateljem” na Kalvariji. Molim te, vapim, da me ojačaš svojim Svetim Duhom, kako bih te mogao vjerno slijediti, i svjedočiti za Tebe, dok živim svoj kršćanski poziv.

Marijo, moja Majko, molim te nastavi moliti sa mnom, i za mene, tijekom ove devetnice. Ti si osobno svjedočila snagu Duha Svetoga koji djeluje u Isusu i kroz Isusa. Molim te nastavi pripremati moje srce za izlijevanje Duha Svetoga na Pedesetnicu.

Pomolimo se:

Duše kreposti, koji si mučenicima udijelio snagu da mogu umirati radosni radi Gospodina Isusa, usadi mi božansku snagu u svoj punini. Sažeži moju mlakost i nebrigu, učini me jakim da mogu prihvatiti sve što Gospodin od mene traži. Daj mi snagu da nastavim sa žarom i ne odustanem od započetog. Daruj mi hra­brost i snagu da postojano branim Crkvu. Božanski duše, zaštiti me svojom svemoći, pomozi mi u mojoj potrebi………. i obuhvati me svojom nesavladi­vom snagom. Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,
Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam