DEVETNICA DUHU SVETOM – SEDMI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

SEDMI DAN

Dar pobožnosti

Duše Sveti, dođi sa svojim darom pobožnosti i uči­ni da se na Te oslanjamo s povjernjem. Bože, voliš čovjeka koji sagiba glavu i srce mu strepi od Ijubavi prema Tebi. Bože, Tebe raduje radosna i iskrena molitva čovjeka koji ne glumi. Bože, svidjelo Ti se na Mariju pogledati i naklonost joj svoju iskazati da po­stane Majkom Sina Čovječjega. Pogledaj Bože našu iskrenost prema Tebi, vidi naš stid i sustezanje u po­božnoj molitvi. Evo naših kamenih srca koja ne žele da postanu srca od mesa, koja neće da mole iskreno i s ljubavlju. Zato, dođi Duše Sveti i daruj nam dar bez kojega ne možemo dotaći Tvoju blizinu kojom si nam tako blizak, daruj nam dar pobožnog stava, dar pobožna i jednostavna srca da Te uvijek s poniznim pouzdanjem molimo…

“Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog Branitelja, koji vas nikada neće ostaviti.”

Duše Sveti, Dahu Božji, otvaram Ti svoje srce, za dar koji je Isus obećao. Ja znam da ne zaslužujem takav dar, ali ja također znam, ako Isus zamoli Oca, onda ćeš, naravno, Ti sigurno doći. Radosno Te iščekujem, kao Branitelja, i neizmjerno me raduje spoznaja da me Ti nikada nećeš ostaviti. Ovdje sam, Gospodine. Molim te, dođi, kako bi se u mojoj duši ispunilo Isu­sovo obećanje. Nebeski Oče, Isus je rekao da ćeš Ti sigurno poslati Duha onima koji te zamole. Ovo me ohrabruje, kao potvrda za ovo obećanje, da se pouz­dam u ove riječi. Molim Te, udahni Branitelja u moje srce i dušu, kako bih se i ja kroz svoj život potpuno po­vezao sa životom Presvetoga Trojstva. Slavim i Hvalim Tvoje Ime, jer sam evo ušao u Tvoju prisutnost, bez straha. Molim Te, u Isusovo ime, izlij svoga Duha na mene. Gospodine Isuse, Hvala Ti što misliš na mene, Hvala Ti što si mi obećao i udijelio mi Duha Svetoga. To potvrđuje i Tvoje djelo otkupljenja za mene. Vjerujem Tvojemu obećanju, Gospodine Isuse, i sada potvrđu­jem puninu toga obećanja. Tako će se u potpunosti ispuniti Tvoji planovi za moje Spasenje.

Marijo, moja Majko, Hvala Ti što me pratiš ovih dana. Tvoja prisutnost mi mnogo znači, jer imao bih mnogo razloga da se bojim kada bih svoje srce morao pripre­mati na svoj način. Tvoje djelovanje u mojoj nutrini sada daleko nadmašuje sve pripreme koje sam oba­vio za svoju Prvu Pričest ili Krizmu. Ti si moja Učitelji­ca, i Ti si najbolja od svih učiteljica. Hvala Ti.

Pomolimo se:

Duše istine i svjetla, vatro i žare svjetlosti, svjetlosti najblaženija, rasprši i ukloni iz mene sjene grijeha i sum­nji. Pomozi mi u mojoj potrebi. Obasjaj i rasvijetli savršenom bistrinom dubinu moje duše, da uvijek otklanjam svaki grijeh i da hodim u Tvom svjetlu. Obavijen Tvojom svetom svjetlošću, da uvijek ostanem u Tvojoj istini i jasnoj svjetlosti. Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,
Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam