DEVETNICA DUHU SVETOM – PETI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

 

PETI DAN

Dar jakosti

Duše Sveti, dođi sa svojim darom jakosti i ojačaj nas. Ti si Bože jaki i silni Bog. Ti jakošću svojom vladaš i mišicom snažnom kraljuješ. Puno si se Bože pokazao jakim pred svojim narodom, oni su te doživljavali kao svoga jakog vođu. Pokazao si se Bože jakim i u svo­jim slugama, svojim izabranicima u Samsonu, Davidu, Juditi, potvrđujući svoju snagu. Daruj nam jakost u teškoćama života, tjelesnim bolestima, sumnjama… Molimo tebe Duše Jakog Boga, siđi danas nad nas i slabosti naše ojačaj, umor nam osnaži, jakost nam po­dari, jačaj našu volju i pomozi nam u potrebi!

“I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona.”

Duše Sveti, Dahu Božji, Silo Božja, pouzdajem se u Tebe, da me vodiš putem života. Mnogo je zamki i opasnosti, i bez Tvoga vodstva, ja sam u vrlo nesi­gurnom području. Ja znam i vjerujem da si Ti veći od svakog drugog duha kojega mogu sresti na putu ži­vota, i u tomu je sva moja nada. Po meni, ja sam kao brod bez jedara, stroja ili bez kormila na sred olujnog mora. U Tebi je moje uzdanje.

Nebeski Oče, uistinu, po svemu s pravom bi me tre­bao preplaviti strah, kada bih se pouzdavao u sebe u ovom ogromnom svijetu. Međutim, ja znam da Ti ni­kada ne bi dopustio da se to dogodi ni jednom od tvo­je dječice. Otvaram Ti svoje srce, molim te da nastaviš izlijevati svoga Duha na mene. Posebno te molim za sve one milosti koje su mi potrebne da svjedočim za Tebe, da drugima ulijevam nadu.

Gospodine Isuse, Hvala Ti što si i Ti boravio ovdje na zemlji. Ti si dopustio da budeš odveden u pustinju, otišao si tamo sasvim svjestan Sile i Snage koja se spustila na tebe u rijeci Jordan po tvojemu krštenju. Ti uvijek iznova koračaš u vjeri, štoviše i onda kada si se vraćao u Jeruzalem, znajući da će taj put završiti na Kalvariji. Molim da mi Tvoj Duh udijeli odvažnost i predanost kako bih i ja mogao činiti Tvoja djela, i dje­lovati po Tvojim obećanjima.

Marijo, moja Majko, molim te, pomogni mi da nau­čim što to znači biti vođen Duhom. Daj mi srce koje sluša, daj mi darežljivo i predano srce. Molim te, kao čuvaricu moga srca, da nastaviš i dalje pripremati moje srce za izlijevanje Duha Svetoga.

Pomolimo se:

Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina, mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u meni, daruj mi novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu, spali svaku nečistoću i učini me sličnim slici Sina Božjeg. Duše Plameni, koji si se udostojao osobno prebivati u meni da bi me posvetio, zapali u meni vatru ljuba­vi, svojim plamenom prožmi i obuhvati čitavu moju dušu, slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri me Bož­jim stazama, podari mi milost da budem plamen i da izgaram čistom i vječnom ljubavlju. Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,
Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam