DEVETNICA DUHU SVETOM – DRUGI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

DRUGI DAN

Dar mudrosti

Duše Sveti, dođi danas ovdje među nas, i daruj nam svoju mudrost. Bog ju je stvorio kao počelo svoga dje­la, kao najraniju od svojih čina, u pradoba. Mudrost je oblikovana još od vječnosti, prije nastanka zemlje, bila je graditeljica Božjih djela, i njezina su radost dje­ca čovjekova. Stoga, blago čovjeku koji mudrost želi i čezne za njezinom vrlinom, jer tko nalazi nju, nalazi život i stječe milost od Boga. Duše Sveti, ako bi tko od ljudskih sinova i bio savršen, ali bez mudrosti koja od Tebe dolazi, ne bi ničemu vrijedilo, sve je prolazno. Duše Sveti, mudrost je s Tobom i u Tebi, zato pošalji je danas među nas, da spoznamo što je Ocu milo. Tada će Ti djela naša biti ugodna i mi ćemo biti Tvoji svjedo­ci narodu, s kojim živimo.

“Jahve, Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čo­vjek, živa duša.”

Duše i Duše Božji, Ti si Onaj koji daješ život mojoj gli­nenoj naravi. Molim te nastavi preobražavati tu glinu sve dok ne postane na sliku i priliku Božju. Usadi u nju sjemena (darove) koje Ti daješ, kako bi mogla biti sposobna proizvoditi i pokazivati plodove u mome ži­votu. A zatim joj udijeli život u mojoj nutrini, do sve punine; vječni život; život koji nikada neće prestati. Nebeski Oče, molim te, ponovno udahni svojega Duha u glinu moje čovječnosti, kako bih se nanovo stvorila i obnovila. Ti, koji si nekada sve stvorio, sada možeš lako sve ponovno stvoriti. Tvoje stvaranje je vječno, sve dok ne dođemo do punine života koji si Ti pripravio za nas. Sav život nam dolazi od tebe, Isus ga je otkupio, a Duh Sveti posvetio. Svim srcem svojim govorim: želim u potpunosti, sav, biti onakav kakvog si me Ti stvorio.

Gospodine Isuse, udahni svoga Duha u mene, baš kao što si dahnuo svoga Duha nad apostole. Ti si došao da bismo mi imali život, da bismo imali život u puni­ni. Molim te za tu puninu života, i prikazujem Ti svoje srce i dušu kao mjesta koja gladuju za ovim izobiljem života. Ti sve činiš novo. Molim te da ova moja devet- nica bude u potpunosti – novi početak s tobom, i da tvoj Duh u potpunosti dovrši tvoje djelo u meni. Marijo, moja Majko, hvala ti što si uz mene tijekom ove devetnice. Ti znaš da ja želim da ovo bude vrijeme promjene, vrijeme obraćenja i posebnog blagoslova. Molim te, molim te, pomozi mi u mojoj potrebi !

Pomolimo se:

Duše Sveti, Ti božanski darovatelju, u najdubljoj poni­znosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja, molim te da mi podariš svojih sedam darova, naročito mu­drost i milosrđe. Umnoži u meni ove darove da se ra­zviju u svoj punini, da moja duša u svemu bude posluš­na Tebi, učitelju duha i da stalno živim od Tvojih darova u razmatranju Tebe i Presvetog Trojstva. Slava Ocu…
LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,
Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam