DEVETNICA DUHU SVETOM – ČETVRTI DAN

ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

ČETVRTI DAN

Dar savjeta

Duše Sveti, dođi sa svojim darom savjeta i pohodi nas njime. Ti si Bože prve savjete ljubavi darovao Mojsiju na dvije kamene ploče – deset zapovijedi svome ljubljenom narodu. Ti si Bog koji neprestano čovjeka savjetuješ blagim glasom duboko u njegovoj savjesti. Danas te Duše Sveti molimo i za dar savjeta, suosjećajnosti, koja je preduvjet svakoga savjeta. Samo onaj tko osjeća brata u njegovoj koži, može izreći riječ savjeta.

“A Duh Sveti je sišao na Njega u obliku goluba.”

Duše Sveti, Dahu Božji, ja ne mogu ništa drugo nego se čuditi nesvakidašnjim putovima Božjim. Nakon tri­deset godina pripreme, ti silaziš nad Isusa i pomazuješ ga. On je sada spreman da ide dalje u svojemu po­slanju. Štoviše, iako se On odrekao svojega Božanstva, i prigrlio našu čovječnost, sa svim njezinim ograniče­njima, Ti si sišao na Njega kao “Sila Svevišnjega”. Mo­lim te, molim te, spusti se i na mene u mojoj slabosti i bespomoćnosti. Bez Tebe ja nemam nikakvog posla­nja; ali, s Tobom, ja mogu ići dalje i svjedočiti za Tebe i o Tebi – štoviše, i u šutnji – svim osobama i svuda. Nebeski Oče, Ti si se na Isusovom krštenju u potpu­nosti izjednačio sa Duhom Svetim kada se začuo Tvoj glas, kada si Njega predstavio kao svog ljubljenog Sina, i kao Onoga kojega bismo trebali slušati. Molim te, potvrdi i mene kao svoje dijete, dok me sve više obavijaš životom presvetoga Trojstva.

Gospodine Isuse, hvala Ti za jasan i očit primjer Tvo­jega života. Ti si došao “raditi i poučavati”. Ti si naj­prije radio, a tek onda poučavao. Gledam te, Ti cijelo vrijeme čekaš, ne usuđujući se ići dalje u svoju misi­ju, dok ne primiš pomazanje Duha Svetoga. Daj da i ja stanem pored Tebe u Jordanu; daj da i ja budem kršten zajedno s Tobom; da primim pomazanje Duha Svetoga, i da čujem Očeve riječi potvrde.

Marijo, moja Majko, po svom vlastitom iskustvu, Ti si sigurno znala da će Duh Sveti ponovno doći nad Isusa, prije nego što i On bude spreman da živi svoje “da”. S pouzdanjem Ti se predajem da i mene poučiš ovu jednostavnu ali života vrijednu lekciju, i da mi pomogneš da odgovorim otvorena uma i srca.

Pomolimo se:

Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti, skoro si potpuno nepoznat većini ljudi. Nikada o Tebi ne mi­slimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta, nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti! Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjećaje kao zadovoljštinu za žalosno za­postavljanje i kao molbu da mi pomogneš u mojoj potrebi ! Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOMU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože SMILUJ NAM SE!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kome je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne.

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao na Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavi,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao na apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE!

Od svakoga grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvom izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku na Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku na apostole,

Na veliki dan Božjeg suda,

Mi grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!

Da, po Tebi, sveto živimo,

Da vazda budemo tvoj sveti hram,

Da, po Tebi, ne popuštamo grešnim željama,

Da, po Tebi, Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zablude i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednosti i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga po­učio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj* se utjesi vazda radujemo. Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svojemu be­skrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam