DAJ MI SNAGE DA TE UVIJEK TRAŽIM

O Gospodine, nado jedina, osluhni molitvu moju: ne dopusti da zbog umora posustanem u traženju Tvojega lica. Daruj mi snage kako bih uvijek mogao tražiti Tebe i žudjeti za Tobom koji si mi dao milost da te mogu naći i nadu kako bih Ti se sve više mogao približiti.

Moje nastojanje i moje slabosti su pred Tobom, Gospodine: učvrsti moje nastojanje, a izliječi moje slabosti. O Bože, pohiti da mi pomogneš, kako te nikada ne bih smetnuo s uma i kako bih uvijek živio u Tvojoj prisutnosti.

Dopusti mi, Gospodine, Bože moj, da te svakim danom sve više upoznajem i ljubim te svim srcem!gjghjhkhjkk

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam