DAJ MI DA BUDEM ČOVJEK

Daj mi da budem sunce
što obasjava svakidašnjicu.

Daj mi da budem voda
zahvaljujući kojoj
pustinja procvasti može.

Daj mi da budem rosa
što u jutarnje rumeni
čarolijom stvara dijamante.

Daj mi da budem trava
što je vjetar talasa.

Daj mi da budem cvat
što će postati plodonosnim.

Daj mi budem glina
što je TI oblikovati možeš.

Daj mi da budem čovjek
koji svjedoči
o TVOJOJ
nježnoj ljubavi.sunday-solitude

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam